Fræðsla vegna notkunar eftirlitsmyndavéla í Korngörðum 3 og öðrum starfsstöðvum Innnes ehf.

Ábyrgðaraðili vöktunarinnar er: Innnes ehf, kt. 650387-1399, Korngörðum 3, 104 Reykjavík, sími 532-4020, innnes@innnes.is

Persónuverndarfulltrúi: personuvernd@innnes.is

Tilgangur vöktunarinnar: Í öryggis- og eignavörsluskyni. Eftirlit með tækjum og búnaði sem búinn er sjálfvirkni.

Heimild til vinnslu: Vöktun fer fram til að gæta lögmætra hagsmuna Innnes ehf af öryggis- og eignavörslu.

Tegundir persónuupplýsinga: Unnið er með myndefni sem verður til við vöktunina þar sem sjá má einstaklinga sem farið hafa um hið vaktaða svæði og athafnir þeirra.

Viðtakendur: Ábyrgðaraðili hefur umsjón með framkvæmd vöktunarinnar og hefur aðgang að öllu myndefni. UT deild Innnes hefur umsjón með og útdeilir réttindum að myndavélakerfi í samræmi við verklagsreglur. Myndefni er eftir atvikum aðgengilegt vinnsluaðilanum Nortek sem þjónustar myndavélakerfið. Efni með upplýsingum um slys eða refsiverðan verknað getur jafnframt verið afhent lögreglu. Einnig getur efni verið afhent tryggingafélagi sé það nauðsynlegt vegna tryggingamáls. Sjá að öðru leyti 5. og 10. gr. reglna nr. 50/2023 um rafræna vöktun.

Varðveislutími myndefnis: Myndefni er varðveitt í 30 daga og er síðan eytt. Þó geta upptökur verið varðveittar lengur sé það nauðsynlegt til að krafa verði afmörkuð, sett fram eða varin vegna dómsmáls eða annarra slíkra laganauðsynja. Ef myndefni er afhent lögreglu er öðrum eintökum af efninu eytt.

Réttindi einstaklinga: Þú átt rétt á að skoða myndefni þar sem þú sést. Einnig áttu rétt á að fá afrit af slíku myndefni að því gefnu að það skerði ekki réttindi og frelsi annarra. Að öðru leyti fer um réttindi þín samkvæmt III. kafla laga nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, sbr. nánar ákvæði í III. kafla reglugerðar (ESB) 2016/679.

Réttur til að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd: Þeir sem sæta rafrænni vöktun eiga rétt á að leggja fram kvörtun hjá Persónuvernd ef þeir telja að vinnsla persónuupplýsinga þeirra gangi gegn persónuverndarlögum.